Eclipsen en maandknopen door de huizen


Beschrijving

Online module

“Eclipsen en de transit van de maansknopen door de huizen in de psychologische astrologie.”


OPZET EN INHOUD

Wat zijn eclipsen precies? Welke ideeën en inzichten over de werking ervan hebben we de afgelopen eeuw naar voren zien komen in de psychologische astrologie?

Eclipsen kunnen alleen plaatsvinden wanneer Zon en Maan zich dicht in de buurt van de maansknopen bevinden. Daarom vallen eclipsen vaak in het huis waar de maansknopenas door transiteert. De duiding van deze maansknopenas-transit is daardoor onlosmakelijk verbonden met de betekenis van eclipsen.

Robert Jansky introduceerde een heel nieuwe aanpak voor de moderne astrologie: hij zag dat een zonsverduistering niet op zichzelf staat, maar deel is van een sarosserie: een serie van eclipsen waarvan het geboortemoment van die serie alle eclipsen van deze serie kleurt. Dat idee heeft Bernadette Brady in haar boek Voorspellende astrologie in de praktijk verder uitgewerkt. In deze workshop voegen we daar de nieuwste inzichten aan toe, wat niets minder dan een fascinerend nieuwe methode oplevert om met eclipsen en de transit van de maansknopen te werken.


Dit zijn de lessen:

Les 1: Astronomische achtergronden van eclipsen.

Les 2: Verschillen in de duidingsaanpak van eclipsen: Sepharial versus Ptolemaeus, inzichten van Edward Johndro, Robert Jansky en Bill Meridian, saroscycli en de ervaringen van Bernadette Brady.

Les 3: Maansknopen door de huizen en de bijbehorende eclipsen: uitleg aan de hand van een voorbeeld.

Les 4: Cycli van eclipsen en de maansknopen door de huizen: Freuds vriendschap met Breuer en Jung.

Les 5: Eclipsen en eclipspaden in Solar Fire en Solar Maps: uitleg hoe je dit programma kunt gebruiken.


De online lessen bestaan uit PowerPoints met gesproken woord. Die zijn niet te downloaden, maar kunnen gedurende een maand beluisterd worden, op willekeurig welk moment. Je kunt ze herhalen zo vaak als je wilt, en je kunt ook binnen de PowerPoints terug naar die dia’s die je nog eens extra wilt bekijken. De digitale leeromgeving is daarin heel flexibel.

Bij deze module zijn een aantal te downloaden PDF’s bijgeleverd met daarin materiaal dat in de voorbeelden wordt gebruikt.

Deze module is onderdeel van de module 201 ‘Voorspellende astrologie’ van de Academie voor Toegepaste Astrologie.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.