Jungiaanse symboliek en Tarot 2025

€ 1.035,00

Beschrijving

Verdiepinggsjaar

Jungiaanse symboliek aan de hand van de Tarot.

2025 – 2026


Dit opleidingsjaar is een zelfstandig jaar en een afgerond geheel. Omdat het een aanvullend cursusjaar is op onze Jung-opleiding, verwachten wij dat de student vertrouwd is met de basisbegrippen uit de Jungiaanse psychologie.

Dit jaar wordt eenmaal in de twee jaar gegeven. Het is een intensief jaar waarin de lessen eenmaal in de twee weken op donderdag worden gegeven. In totaal zijn er 16 lessen op donderdagochtend van 10:30 – 13:30 uur.


Achtergrond van de cursus:

Symboliek van dromen en imaginaties speelt in de Jungiaanse psychologie een bijzonder belangrijke rol, zowel individuele als collectieve symboliek. Reden waarom Jung ook mythen, legenden, alchemie, folklore, sprookjes en andere collectieve uitingen van het onbewuste als volwaardige uitingen van onbewuste kennis in zijn onderzoek en zijn praktijk betrok. Vormen waarin diepere kennis symbolisch is weergegeven vinden we ook op afbeeldingen die variëren van rotsschilderingen tot aan symbolische schilderijen en kaarten. Een bijzondere vorm daarvan is de Tarot.


Het eerste deel van dit jaar staat helemaal in het teken van de ontwikkelingsgeschiedenis van symboliek, van het prilste begin tot op heden. We gaan zien wat de oorsprong is van allerlei symbolen, waardoor we symbolen in het algemeen, en daarmee ook de symbolen die op tarotkaarten staan, op een veel diepere manier kunnen begrijpen. Dat werpt veel licht op de betekenis van de betreffende kaart. Na een diepe duik in de fascinerende oorsprong en ontwikkeling van symboliek gaan we in het tweede deel met de kaarten zelf aan de slag.


Een symbolisch zeer authentieke Tarot is die van Waite, die in de afbeeldingen (gemaakt door Pamela Coleman Smith op aanwijzingen van Waite) zijn uitgebreide kennis van eeuwenoude symboliek tot uitdrukking bracht.

We gaan de symbolische weergaven op de kaarten analyseren. De betekenis daarvan helpt niet alleen om de Tarot zelf beter te hanteren, het blijkt ook een geweldig instrument te zijn voor het vergroten van zelfinzicht en inzicht in de situatie waarin je je bevindt (en als je voor anderen legt: in welk proces die ander innerlijk zit). Door met die veelheid aan symboliek bezig te zijn zul je ook zelf een groeiproces doormaken. Dat vereist echter dat je met de kaarten en met de symboliek ervan bezig bent op een manier die niet eenvoudig meer in een boek is weer te geven.

Symboliek luistert zowel naar analyse als naar speelsheid. In dit jaar gaan we dan ook zowel mentaal diep op de symboliek en de eindeloos en fascinerend verweven verbanden in, als ook zelf wérken met de Tarot om de uitwerking van de symboliek tot in het leven van alledag te ervaren.


De Tarot wordt vaak als voorspelsysteem gezien. Het is echter véél meer dan dat. Het is een symbolische wegwijzer in psyche en materie, en wanneer je de symboliek snapt, kun je er als vanzelf ook mee voorspellen, net als je kunt begrijpen wat er staat te gebeuren wanneer je je dromen begrijpt. Het is een bijzondere vorm van werken met het onbewuste en ook een geweldig instrument om aanvullende inzichten te krijgen in je dromen.

Net als in het tweede jaar ‘Werken met het Onbewuste’ zal een deel van dit vierde jaar uit overdracht van informatie bestaan en een deel uit het verwerken van persoonlijke ervaringen als gevolg van het werken met symboliek. Er is in het tweede gedeelte van de cursus volop mogelijkheid om vragen te stellen, en het tweede deel van de lessen, waarin we praktisch met de Tarot gaan werken, zal worden samengesteld rond ingebrachte voorbeelden en leggingen van de deelnemers.


Aan bod zullen komen:

  • De Grote Arcana en de Kleine Arcana: hun verschillen en hoe ze elkaar aanvullen.
  • Afzonderlijke symbolen op de kaarten van de Grote Arcana, hun betekenis en achtergrond, en de historische ontwikkeling van symbolen.
  • De kaarten als uiting van samengestelde symbolen.
  • De verbanden tussen de verschillende kaarten op grond van symbolische thema’s, en de diepere dynamiek die daardoor wordt blootgelegd.
  • Symbolisch kijken’ in het leven van alledag.
  • Het werken met de kaarten: eigen gevoelens en associaties, tekenen en kleuren, het trekken van dagkaarten, het werken met kaarten voor anderen, etc.
  • Eigen legpatronen en vragen.


Aangezien we in dit cursusjaar heel veel gaan doen en we meteen de diepte in gaan, is het belangrijk dat je al in de eerste maanden van de opleiding mijn boek “De Tarot als levensweg” hebt gelezen. Dit boek kan bij ons besteld worden en wordt dan via Boekhandel Symbolon geleverd.

We gaan werken met de Tarot van Waite. Deze is in verschillende formaten te verkrijgen, van heel klein tot zeer groot.


Verdere informatie:

Lesdata: komen najaar 2024 op de website.

Lestijden: van 10:30 – 13.30 uur, lesruimte open vanaf 10:00 uur. In geval van lockdowns of aanverwante maatregelen worden de lessen online gegeven. Het is mogelijk om de klassikaal gegeven lessen tegelijkertijd online te volgen.

Lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen