Module 1.06 De psychologie van Jung: begrippenkader en astrologie - start: september

€ 725,00

Beschrijving

1e Jaar Symbolische Psychologie: Basisbegrippen - Introductie


Dit opleidingsjaar is gelijk aan dat van de opleiding Symbolische Psychologie op basis van C.G. Jung, maar aangevuld met enkele lessen in de digitale leeromgeving om de relatie met de astrologie uit te diepen.


Volgorde van de te behandelen stof:


Les 1:
Inleiding in de psychologie van Jung

Inleiding in de psychologie van het onbewuste. Archetypen.

Les 2:
Nadere uitwerking van het idee archetypen.

De samenhang tussen symbolen, complexen en symptomen, deel 1.

Les 3:
De samenhang tussen symbolen, complexen en symptomen, deel 2.

Instinct en archetype.

Les 4:
Inleiding op de psychologie van het bewustzijn.

Psychologische begrippen met betrekking tot het functioneren van het

bewustzijn: Persoonlijk Bewuste, Ego, Zelf, Persona, Schaduw en Individuatie.

Les 5:
Animus en Anima.

Les 6 :
Het projectiemechanisme en de samenhang met de psychologie van de

overdracht.

Het individuatieproces en het verschil tussen de bewuste en onbewuste mens in het dagelijks leven.

Les 7:
De typenleer van Jung, deel 1.

Introvert en extravert.

Les 8:
De typenleer van Jung, deel 2.

De rol van de inferieure functie.

Les 9:
Jungiaanse droomduiding, deel 1. Na de introductie gaan we dromen duiden.

Hiervoor kunnen eigen dromen worden ingeleverd, die in de groep als voorbeeld worden uitgewerkt.

Les 10:
Droomduiding deel 2.

Les 11:
Synchroniciteit en holisme.

Les 12 :
Paranormale dromen: experimenten en ervaringen.

De paranormale droom in het therapeutisch proces.


Alle lessen zijn te volgen zonder aanvullende literatuur, maar de inzet lesmateriaal aangegeven boeken geven wel een verdieping en verrijking. Per les worden de bijbehorende boeken aangegeven, daarnaast zijn er een aantal algemene boeken die een aanvulling zijn, en artikelen in tijdschrift Mantra.


Lesdata zie:

https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/odrerir-data-en-tijden/

Lestijden:
10:30 – 13:30 uur, lesruimte open om 10:00 uur. In geval van lockdowns of aanverwante maatregelen worden de lessen online gegeven. Het is mogelijk om de klassikaal gegeven lessen tegelijkertijd online te volgen.