Module 1.13 Astronomie voor astrologen


Beschrijving

Online module Astronomie voor astrologen.

In deze module worden die onderdelen van de astronomie behandeld, die van belang zijn om te begrijpen hoe het zonnestelsel werkt en hoe de verschillende huizensystemen tot stand komen.
Ook wordt ingegaan op het verschijnsel precessie van de equinox, dat de achtergrond is van het geleidelijk verschuiven van de sterrenbeelden.

Inhoud van de lessen:
Les 1: Hemelbol, horizonvlak en de bepaling van MC en Ascendant.
In deze les gaan we in op de ecliptica, hemelpolen, hemelevenaar en horizonvlak, en
projecties op de ecliptica.
Les 2: Geschiedenis: de huizensystemen – hoe het begon.
Van oktotopos naar de moderne huizen, en het ontstaan van de betekenissen van de huizen.
Les 3: Huizensystemen: de astronomische achtergronden.
Het verschil tussen eclipticale, ruimte- en tijdsystemen en de relatie met het tijdbeeld
waarin ze zijn ontstaan. De precieze astronomische achtergronden van Gelijke Huizen,
Porfyrius, Campanus, Regiomontanus, Alcabitius, Placidus, Koch en het APC systeem.
Problemen met huizenverdelingen boven de poolcirkel.
Les 4: De precessie van de equinox - 1
De tolbeweging van de aarde en de gevolgen voor de hemel.
Les 5: De precessie van de equinox - 2
Wanneer begint het Watermantijdperk? Astrologische tijdperken. Nieuwe hypothesen over
de geschiedenis.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.