Module 2.07 Nieuwe hemellichamen - Centauren en andere objecten.

€ 250,00

Beschrijving

Online module

OPZET EN INHOUD

Eerst kwamen aan het begin van de 19e eeuw de asteroïden bij de bekende hemellichamen, naast de ontdekking van drie nieuwe planeten Uranus, Neptunus en Pluto. Maar vanaf 1977, na de ontdekking van Cheiron, veranderde ons beeld van het zonnestelsel ingrijpend. Ook astrologen gingen op zoek naar de vraag of de nieuwe hemellichamen ook een betekenis hebben, van asteroïden tot aan Eris. Er ging een wereld voor ons open. Deze module bevat de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de Centauren, die steeds onverwacht en als het ware vanaf de zijlijn opeens kunnen inspringen en veel turbulentie geven. Je kunt, als je de nieuwe hemellichamen meeneemt in je analyse, veel gebeurtenissen op een veel dieper vlak duiden. Ze geven een fascinerende inkijk in de grotere bewegingen van psyche en lot, en blijken in hun uitwerking ook sterk afhankelijk te zijn van de mate waarin er al of geen balans is tussen mannelijke en vrouwelijke waarden.

In deze module kun je in de lessen getuige zijn van adembenemende voorbeelden!


Dit zijn de lessen:


Les introductie: Nieuwe hemellichamen in ons zonnestelsel: astronomie

Les 1: Astronomie en mythologie van de Centauren

Les 2: Cheiron

Les 3: Pholus

Les 4: Nessus

Les 5: Korte voorbeelden deel 1

Les 6: Korte voorbeelden deel 2

Les 7: Het Murdoch schandaal en de Centauren

Les 8: Cheiron in kunst en muziek deel 1

Les 9: Cheiron in kust en muziek deel 2: heimwee-muziek

Les 10: Contact met eeuwenoude pijn

Les 11: De alchemie van ziekzijn


Bijgeleverde materialen in PDF:

  • Francis, E.: Eris in Astrology.
  • Gunzburg, D.: Nieuwe wijn in oude zakken: de betekenis van de centauren Pholus en Nessus bij het rouwproces.
  • Hamaker-Zondag, K.M.: Brokstukken uit de Kuipergordel. Symbolon jrg. 9 nummer 3.


Tijdelijk: iedere deelnemer aan deze module krijgt gratis een PDF met een uitgebreide duiding van de asteroïden in de eigen geboortehoroscoop van de Australische astroloog Brian Clark. Wanneer je dat wilt ontvangen moet je bij opgave voor deze module je geboortegegevens aanleveren bij het secretariaat, zie onder.


De online lessen bestaan uit PowerPoints met gesproken woord. Die zijn niet te downloaden, maar kunnen gedurende een maand beluisterd worden, op willekeurig welk moment. Je kunt ze herhalen zo vaak als je wilt, en je kunt ook binnen de PowerPoints terug naar die dia’s die je nog eens extra wilt bekijken. De digitale leeromgeving is daarin heel flexibel.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.