Module 3.05 Tijdbeelden

€ 390,00

Beschrijving

Online module Tijdbeelden.

OPZET EN INHOUD

Meer dan ooit leven we in een tijd waarin heel veel historische en astrologische tendensen samenkomen. De dans van de planeten aan de hemel blijkt een fantastische aanduider te zijn van bewegingen in de collectieve psyche, en daarmee van ontwikkelingen in de wereld.

Je kunt tijdbeelden op veel manieren bestuderen, van langzame planeten in de tekens tot en met aspectpatronen aan de hemel. Het betekenisveld van de astrologische factoren kun je dan vergelijken met dat wat er op dat moment in de wereld gebeurt. Verschillende astrologen kijken vervolgens ook naar momenten in de geschiedenis waarop het betreffende patroon zich nog meer heeft voorgedaan, om zo tot een beter inzicht te komen in de uitwerkingsmogelijkheden. Dat heeft tot heel boeiende resultaten geleid, die we ook allemaal in deze module gaan bekijken.


De tijd waar we nu in leven is het resultaat van alles wat er aan vooraf gegaan is, in de breedste zin van het woord. Ideeën, uitvindingen, wetenschappelijke ontdekkingen, filosofieën, religieuze opvattingen, vormen van maatschappelijke organisaties, alles heeft uiteindelijk geleid tot de organisatievorm die we nu hebben, de waarden en normen die onze uitgangspunten zijn, tot en met de manier waarop we wonen. Wanneer je aan de hand van de tijdbeelden teruggaat in de geschiedenis, ga je een aantal heel bijzondere lijnen ontdekken die de tijd waarin wij leven in een nog veel groter perspectief zetten. Dat wordt nog weinig gedaan in de astrologie, maar dat is wel iets dat belangrijker is dan we gewoonlijk denken. In deze module gaan we daar ook uitgebreid aandacht aan besteden.


We gaan een diepe duik in de geschiedenis nemen. Veel zullen we illustreren aan de hand van planeten in tekens en in aspectconfiguraties, maar soms is het nodig om even zonder de astrologie een lijn in de geschiedenis te laten zien. Daar grijpen we dan in latere lessen altijd weer op terug, omdat die geschiedkundige ontwikkelingen weer nodig zijn om latere astrologische tijdbeeldfactoren te kunnen begrijpen.

De module is zo opgebouwd, dat het een verhaal is waaraan steeds meer facetten en achtergronden worden toegevoegd. Veel van wat we in de eerste lessen doen is van belang voor latere lessen, en hoe verder we komen, hoe duidelijker het zal worden dat we steeds weer moeten teruggrijpen op wat we hebben gedaan, zowel waar het astrologische technieken en achtergronden betreft als waar het de geschiedenis zelf betreft. We zullen ook stil staan bij een aantal problemen die zich bij het onderzoek naar tijdbeelden voordoen.


Maar liefst 23 lessen!

Het is een heel uitgebreide module, bestaande uit 23 lessen in de digitale leeromgeving, die je het beste in de aangegeven volgorde kunt beluisteren:

1- Tijdbeelden en de collectieve psyche

2- Pluto in de tekens: astronomie en aanpak

3- Pluto in de tekens, voorbeelduitwerking: Boogschutter

4- Pluto in de tekens: Steenbok. Hoe kun je tendensen vooraf destilleren? Aanpak, mogelijkheden en dilemma’s.

5- Kiemperioden deel 1: de 6e eeuw voor Chr.

6- Kiemperioden deel 2: eind 14e eeuw

7- De afgelopen 1000 jaar deel 1

8- De afgelopen 1000 jaar deel 2

9- De afgelopen 1000 jaar deel 3

10- De afgelopen 1000 jaar deel 4.

11- De roerige jaren zestig.

12- De 2e helft van de 20ste eeuw in perspectief, deel 1.

13- De 2e helft van de 20ste eeuw in perspectief, deel 2.

14- Aspectpatronen: het T-vierkant Saturnus-Uranus-Pluto

15- Het einde van de Bronstijd en de 21ste eeuw, deel 1

16- Het einde van de Bronstijd en de 21ste eeuw, deel 2 – vervolg.

17- Het einde van de Bronstijd en de 21ste eeuw, deel 3

18- Tijdbeelden en Neptunus deel 1

19- Tijdbeelden en Neptunus deel 2

20- Tijdbeelden en Neptunus deel 3

21- Uranus

22- Jupiter en Saturnus

23- Samenvatting

Digitale leeromgeving:

De online lessen in de digitale leeromgeving bestaan uit PowerPoints met gesproken woord. Die zijn niet te downloaden, maar kunnen gedurende de aangegeven periode beluisterd worden, op willekeurig welk moment. Je kunt ze herhalen zo vaak als je wilt, en je kunt ook binnen de PowerPoints terug naar die dia’s die je nog eens extra wilt bekijken. De digitale leeromgeving is daarin heel flexibel.

Ook zijn er een aantal te downloaden PDF’s met aanvullende informatie bijgeleverd.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.