Module 3.07 Geschiedenis van de astrologie

€ 175,00

Beschrijving

Online module Geschiedenis van de Astrologie.


OPZET EN INHOUD

In deze 13 lessen van bijna 10 uur online les duiken we diepgaand in de fascinerende geschiedenis van de astrologie, vanaf het vroegste begin tot onze moderne tijd. In de rijk geïllustreerde lessen maken we kennis met verschillende tijdperken en culturen, filosofieën en de invloed van religies en paradigma op de manier waarop men naar de hemel keek en de vormen van astrologie die daarvan het gevolg waren.

Door de geschiedenis van de astrologie te begrijpen, wordt niet alleen duidelijk dat we in een hele lange traditie staan, maar gaan we ook zien hoe bepaalde opvattingen, methoden, technieken en duidingen zijn ontstaan. Daardoor ga je ook beter zien waar je zélf staat in deze traditie.


Lessenvolgorde

Les 1: Het ontstaan van de westerse astrologie.

Les 2: Opmaat naar het begin van de jaartelling.

Les 3: Astrologie van de klassieke oudheid: Griekenland.

Les 4: Griekenland vanaf Plato.

Les 5: Het Romeinse rijk en het begin van het christendom.

Les 6: De Middeleeuwen.

Les 7: De Renaissance.

Les 8: De laatste grote astrologen en het uiteengaan van astrologie en astronomie.

Les 9: Astrologie op de achtergrond, en de terugkeer van de astrologie in Engeland.

Les 10: De overgang van de 19e naar de 20ste eeuw, en de ontwikkelingen van de astrologie in de 20ste eeuw in het Engelse taalgebied.

Les 11: Het vaste land van Europa: Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Les 12: Oude teksten in de nieuwe wereld – de cirkel wordt rond. Astrologie vanaf de jaren negentig.

Les 13: Slot: terugblik en vooruitblik. De rode draad die ons vanuit het verleden brengt bij de bijzondere omstandigheden van vandaag de dag.


Het is belangrijk om de lessen in de aangegeven volgorde door te nemen.


De online lessen bestaan uit PowerPoints met gesproken woord. Die zijn niet te downloaden, maar kunnen gedurende een maand beluisterd worden, op willekeurig welk moment. Je kunt ze herhalen zo vaak als je wilt, en je kunt ook binnen de PowerPoints terug naar die dia’s die je nog eens extra wilt bekijken. De digitale leeromgeving is daarin heel flexibel.

Bij deze module zijn een aantal te downloaden PDF’s bijgeleverd met interessante artikelen, inclusief een gescande PDF van het bekende boek over medische astrologie van Culpepper uit 1655, zodat je een beeld krijgt van hoe het er destijds uit zag.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.