Module 3.08 Vaste sterren

€ 195,00

Beschrijving

Online module Vaste Sterren:

op zoek naar de mythe die we leven.


OPZET EN INHOUD

In 1998 verscheen ‘Brady’s Book of Fixed Stars’ waarin Bernadette Brady een opzienbarende en totaal nieuwe methode presenteert om met vaste sterren te werken. Eigenlijk is deze nieuwe methode een heel oude; Bernadette vond ze in de werken van Aratus uit de vierde eeuw voor Christus, en in een manuscript dat nu bekend staat als Anonymus van 379 na Chr.

Aan de hand van wat ze hier aantrof kon ze een oude zienswijze op de sterrenhemel reconstrueren, en kwam tot voor onze tijd heel nieuwe duidingen van de vaste sterren. Deze duidingen hangen samen met oude mythische thema’s waar de sterrenhemel van destijds zo mee verbonden was.

Inmiddels is deze vorm van astrologie beoefenen een eigen richting geworden met een groeiend aantal beoefenaren, en is deze benadering van vaste sterren onderdeel van wat nu de Visuele Astrologie wordt genoemd. De stroming wint snelt aan belang, en terecht, want de duidingen zijn treffend en bijzonder. Maar het vereist een volslagen andere manier van kijken en werken, en dat is wat we in deze module gaan leren en gaan doen.


Aan de hand van een uitleg van de hemel, de bewegingen van de sterren en de relatie met de aarde gaan we naar voorbeelden van de duiding, zowel voor personen als voor gebeurtenissen. Of het nu gaat om je zelf, om de premier, om de inhuldigingsmis voor de paus, de aanslagen op de Twin Towers in New York, het is onthullend om te zien welke mythische thema’s er mee samenhangen en hoe toepasselijk de duidingen zijn.


Daarnaast zullen we ook de latere manier van kijken naar vaste sterren onder de loep nemen: de vaste sterren geprojecteerd in de dierenriem. Dat is de methode die in de uurhoekastrologie wordt gebruikt, met name in de meer traditionele en klassieke vorm. Daar worden vaste sterren omschreven in korte karakteristieken, niet zelden uitgedrukt in termen van planeetbetekenissen.
Het maakt enorm veel verschil met welke methode je werkt, niet alleen qua duiding, maar ook wat betreft de filosofische achtergronden van de twee methoden. Daar zullen we in de laatste les van deze module op in gaan.


Doel van deze online module:

  • Leren begrijpen van de relatie is tussen hemel en horizonvlak
  • Bewegingen van sterren en fasen van sterren leren begrijpen
  • Sterparaan-overzichten kunnen 'lezen' en de opbouw ervan kunnen snappen
  • Een parapegma kunnen lezen en de opbouw ervan kunnen snappen
  • De aanpak begrijpen van de duiding van heliakisch rijzende en dalende sterren
  • De aanpak begrijpen van individuele en mundane sterparanen en de relatie tussen beide vormen


Deze module is vooral gericht op het inzicht krijgen in de niet zodiakaal gebonden duiding van vaste sterren, en het begrijpen van de denkwijze en de methodiek daarachter, zowel voor de geboortehoroscoop als voor horoscopen van gebeurtenissen. Ook wordt er een les besteed aan de in de ecliptica geprojecteerde vorm, zodat de student het verschil tussen de twee benaderingen kan begrijpen.


Volgorde van de lessen:

Les 1: Kijken naar de hemel

Les 2: Horizon en hemel

Les 3: Horizon en sterfasen. De astronomie van vaste sterren

Les 4: Heliakisch opkomen en ondergaan: de reis van de 'goden' en hun boodschap voor de mens

Les 5: Sterparanen en paneten in de geboortehoroscoop

Les 6: Sterparanen en levensfasen

Les 7: Vaste sterren in de mundane astrologie: tijdelijke paranen van heliakisch rijzende en dalende sterren

Les 8: Sterparanen in gebeurtenishoroscopen

Les 9: Alle onderdelen samengevoegd

Les 10: Vaste sterren in zodiakale projectie

Les 11: Filosofische implicaties


Bij elke les zijn, waar nodig, bijgevoegd: aanwijzingen (indien nodig), eventuele verwijzingen naar literatuur, computerprogramma's, websites en youtube filmpjes, waar nodig voorbeeldhoroscopen in PDF, bijbehorende sterparanen in PDF, en overzichten en rapporten voor nadere bestudering in PDF. Ook krijgt elke student persoonlijk studiemateriaal:

een overzicht van de eigen sterparanen per planeet en per levensfase, voor zowel de 2 minuten als de 3 minuten orb, een sterparanen-rapport, en een persoonlijk duidingrapport van de in de ecliptica geprojecteerde vaste sterren.


De online lessen, in totaal bijna 8,5 uur, bestaan uit PowerPoints met gesproken woord. Die zijn niet te downloaden, maar kunnen gedurende een maand beluisterd worden, op willekeurig welk moment. Je kunt ze herhalen zo vaak als je wilt, en je kunt ook binnen de PowerPoints terug naar die dia’s die je nog eens extra wilt bekijken. De digitale leeromgeving is daarin heel flexibel.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.