Module 2.06 Werken met het onbewuste en astrologie - start: september

€ 675,00

Beschrijving

2e jaar Symbolische Psychologie: Werken met het Onbewuste


Jungs psychologie is een uniek instrument dat je helpt om in de praktijk van alledag zowel jezelf, de ander en de maatschappij te begrijpen, en het geeft een mensbeeld dat ook een spirituele dimensie heeft. In het eerste jaar hebben we zijn begrippen leren kennen en geleerd hoe de psychologische dynamieken werken.

In het tweede jaar gaan we die toepassen en ons specifiek richten op de interactie tussen ons bewustzijn en het onbewuste.

In dit jaar werken we veel met praktijkvoorbeelden van studenten zelf, uiteraard geheel op basis van vrijwilligheid.


De lessen zijn klassikaal en beslaan 12 dagdelen.


Les 1: De associatietest van Jung deel 1. Opzet van de test; gezamenlijk experiment, geschiedenis van de associatietest en eerste aanwijzingen voor de uitwerking ervan.


Les 2: De associatietest van Jung deel 2. De rol van associatie-experimenten. Verdere duidingsaanwijzingen. Samenhang met complexen en projectie. Praktische uitwerking van een paar voorbeelden van studenten (op basis van vrijwilligheid). De grote waarde van deze test voor de hedendaagse psychologische praktijk.


Les 3: Actieve imaginatie, theorie en aanwijzingen. Uitgebreide handleiding met voorbeelden hoe je met actieve imaginatie kunt werken.


Les 4 t/m 11: Andere expressievormen van het onbewuste: sprookjes, tekenen, schrijven.

Les 4 is een heel belangrijke les waarop we verder voortbouwen in de volgende lessen. Onderwerpen: sprookjes, tekeningen en de kracht van verbeelding, en de duiding van de beelden. (Wanneer je sprookjes kunt duiden, kun je ook dromen duiden; de symbolentaal en werkwijze is hetzelfde.)

We gaan dieper in op de taal van het onbewuste, op symbolen, op de relatie tussen binnenwereld en buitenwereld, enz. aan de hand van eigen voorbeelden. De lesstof van het eerste jaar wordt in dit deel van het tweede jaar aanschouwelijk gemaakt en verder uitgediept. Er wordt veel gewerkt met voorbeelden uit de groep zelf.


Les 12: Een klassikale tekenoefening met duiding: een voorbeeld hoe het onbewuste spreekt door middel van een eenvoudige tekenopdracht waarbij je een paar objecten genoemd krijgt die je op je papier zet. Deze methode is op veel fronten inzetbaar, ook in het bedrijfsleven. Daarna gaan we het resultaat duiden aan de hand van bepaalde regels, en ook weer illustreren aan tekeningen van studenten. Je zult verbaasd zijn wat er uit komt! Afhankelijk van de hoeveelheid vragen in de voorafgaande lessen kunnen we hier ook al in Les 11 mee beginnen.


In de lessen zelf zal aangegeven worden welke literatuur een mooie aanvulling of verdieping is op wat we behandelen.


Lesdata zie:

https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/odrerir-data-en-tijden/


Lestijden:
10:30 – 13:30 uur, lesruimte open om 10:00 uur. In geval van lockdowns of aanverwante maatregelen worden de lessen online gegeven. Het is mogelijk om de klassikaal gegeven lessen tegelijkertijd online te volgen.