Module 3.02 Mundane astrologie: astrologie van politiek en wereld - volgt najaar 2024

€ 795,00

Beschrijving

Online module: Mundane astrologie:

De astrologie van politiek en wereldDeze module bestaat uit

  • Een zeer uitgebreide introductie over wereldbepalende machtsstructuren van 24 lessen, aangevuld met 13 lessen over de psychologie van macht en angst.
  • Plus 18 digitale lessen astrologie
  • Plus 6 lessen met uitwerkingen van opdrachten.

In totaal dus 61 lessen in de digitale leeromgeving!

  • Veel literatuurstudie, zowel uit boeken als artikelen uit Symbolon.
  • Voor degenen die ook een toets doen: er is één afsluitende toets waarin je een werkstuk inlevert waarin je een politiek of wereld-onderwerp astrologisch en op basis van feiten uitwerkt.


Als je de astrologie van politiek en wereld bestudeert, moet je op de hoogte zijn van bestaande dynamieken en machtsstructuren in de wereld. Die achtergronden zijn onontbeerlijk voor het duiden van horoscopen, inclusief progressies, van onder andere landen, regeringen, instellingen en grote bedrijven.


Module 3.02A bestaat daarom uit 24 lessen in de digitale leeromgeving die helemaal gaan over de wereldvormende machtsstructuren, hun ontstaan, werkwijze en vertakkingen tot op de dag van vandaag. Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders als Assange (Wikileaks),
Snowden. Perkins, Ulfkotte, Virapen, Varoufakis en anderen.

Bij deze lessen laten we alles dat te maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet nodig om ook de donkere kanten van onze tijd te begrijpen. Wel zul je regelmatig heel indringende informatie krijgen.

Module 3.02B voegt een dimensie toe aan 3.02A door je ook de psychische dynamieken te laten zien die met macht te maken hebben.

LET OP: De lessen van module 3.02A en 3.02B gaan NIET over astrologie. Ze staan in een aparte module in de digitale leeromgeving: Wereldbepalende machtsstructuren. Dit onderdeel is ook in aparte vorm voor niet-astrologen beschikbaar.

Volg deze twee modules als eerste in de aangegeven volgorde.


Lesoverzicht in submodules:


3.02 A Wereldbepalende machtsstructuren (via module 830 in de digitale leeromgeving)
Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

De basis van de macht; historische ontwikkelingen tot waar we nu staan.

De superklasse.

Geld en politiek.

De Council on Foreign Relations en de Tweede Wereldoorlog.

Denktanks, adviseurs en lobbygroepen.

De grote internationale machtsstructuren: Bilderberg, Trilaterale Commissie, WEC, G-top bijeenkomsten.

Ontwikkelingen van medio 20ste eeuw tot nu.

Het militair-industrieel apparaat.

Klokkenluiders en hun voorbeelden.

Journalistiek, media en macht.

Liefdadigheid, wetenschap en industrie.

Wat is de ‘deep state’?

Wereldregering of de wereld op een kruispunt?

En nog veel meer….


3.02B Psychologie van de macht (via module 830)

Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Hersenen, psyche en oer-dynamieken.

Psychopathie en macht.

Corruptie, seks, machtsmisbruik, verslavingen, etc.

Enantiodromie.

Endogamie en exogamie.

Zwijgspiraal en groepsdenken.

Westers en oosters denken.

De twee gezichten van angst, en gevolgen voor de democratie.

En nog veel meer…


3.02 C Landenhoroscopen

Inleiding astrologie van politiek en wereld.

Wat is een geldige horoscoop van een land?

Hoe onderzoek je een land?

Voorbeelden en oefening.


3.02 D
Presidenten, regeringen, politieke partijen

Kabinetshoroscopen, regels en duiding.

De inauguratiehoroscoop.

Horoscopen van politieke partijen: mogelijkheden en onmogelijkheden.

De president als dictator.


3.02 E
Gebeurtenissen, conflicten, personen

Gebeurtenissen met een symboolwaarde.

Gebeurtenissen rond eenzelfde thema.

Revoluties, opstanden en conflicten.


3.02 F
Instellingen, onderhandelingen, contracten

NAVO, NSA, EU, etc

De vluchtelingendeal.

Aankondigingen en handtekeningen.


3.02 G
Eclipsen, ingressen, nieuwe manen
Dit is een kleine submodule met een paar aanvullende benaderingen.

Verduisteringen in de politieke astrologie.

Eclipspaden (ook vooruitlopend op de module Geo-astrologie).

De voorspellende waarde van ingressen en nieuwe manen.


3.02 H
Oefeningen en uitwerkingen

In deze submodule krijg je twee opdrachten waarvoor je zelf diep moet graven en zoeken in nieuwsbronnen, etc. Je krijgt een paar aanwijzingen, en een aantal astrologische data, maar vervolgens moet je gaan toepassen wat je geleerd hebt. Het zijn uitgebreide opdrachten zoals Karen die voorheen in trainingen uitwerkte.
Karens eigen uitwerkingen en resultaten van haar speurtocht, zowel astrologisch als qua informatie, zijn toegevoegd in zes PowerPoints. Die dienen als voorbeeld, zodat je de aanpak, de dilemma’s en mogelijkheden kunt zien en je eigen werkwijze kunt checken. Bekijk die pas nadat je zelf op speurtocht bent gegaan!


Bij elke submodule wordt een overzicht van te bestuderen en relevante literatuur gegeven.


Lessen:

61 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen.

Beschikbaar: Het hele pakket staat 6 maanden tot je beschikking. Je kunt het op elk gewenst moment laten ingaan.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.