Module 3.03 Financiële en economische astrologie - volgt najaar 2024

€ 795,00

Beschrijving

Online Module Financiële en economische astrologie


AANPAK EN WERKWIJZE


Algemeen

Deze module bestaat uit

 • Een handleiding met begrippen uit de financiële en economische wereld.
 • In totaal 51 lessen in de digitale leeromgeving. Let op: alle lessen zonder astrologie staan in een aparte module: nummer 832 ‘De financiële wereld’. Hier vind je alle belangrijke historische en psychologische informatie die je als achtergrond kunt gebruiken voor de horoscopen en cycli in de module Financiele en economische astrologie. (Het niet-astrologische deel ‘De financiële wereld’ is ook los online beschikbaar.)
 • Literatuurstudie, zowel uit boeken als artikelen uit Symbolon en uit Jaarboek Symbolon.
 • Er is één afsluitende toets waarin je een werkstuk inlevert waarin je een financieel of economisch onderwerp of een bedrijf astrologisch en op basis van feiten uitwerkt. Een toets is niet verplicht.


Voorkennis van de studenten:

 • Regels van de moderne uurhoekastrologie zoals beschreven in Hamaker-Zondag: Handboek voor de uurhoekastrologie, of module 3.01 gevolgd hebben.
 • Regels van de voorspellende astrologie, of module 2.01 gevolgd hebben.
 • Astrologische vaktermen als retrograde, stationair, ingres, eclipsen, e.d.
 • Tijdbeelden: Pluto in de tekens, Neptunus in Vissen, Uranus in Ram, kardinale kruis.


Basisliteratuur:

Hamaker-Zondag: Handboek voor uurhoekastrologie

Hamaker-Zondag: De financiële crisis

Jaarboek Symbolon 2018

Jaarboek Symbolon 2019

Jaarboek Symbolon 2020

Jaarboek Symbolon 2021

Jaarboeken zijn te bestellen via www.symbolon.nl


DE SUBMODULES


3.03 A: Het financiële systeem in de wereld.

In deze submodule gaan we zien hoe het financiële systeem in de wereld er uitziet en hoe het tot stand is gekomen. Dit is op zichzelf staande informatie, maar tegelijkertijd geeft het een extra dimensie aan wat je in module 3.02 bij de lessen over de wereldbepalende machtsstructuren hebt gezien, en omgekeerd geeft module 3.02 aan deze module weer een extra perspectief.

Volgorde van de lessen:

303-1: Geld en ons financieel systeem

303-2: Inflatie, deflatie, en stagflatie

303-3: Kwantitatieve versoepeling

303-4: Nog meer gevolgen van het beleid van de ECB

303-5: Is er misschien meer aan de hand?

303-6: TARGET-2

302-7: De Euro zélf als probleem

303-8: Het ontstaan van centrale banken

303-9: het Huis Rothschild

303-10: Tegen wie streed Napoleon echt?

303-11: Het ontstaan van het moderne beurswezen

303-12: Ontwikkeling van het bankwezen in de Verenigde Staten

303-13: Het Huis Morgan

303-14: De mens J.P. Morgan

303-15: Het ontstaan van de FED

303-16: Centrale banken en de BIS – het ontstaan van de BIS

303-17: De rol van de Verenigde Staten en de BIS

303-18: Banken, industrie, de nazi’s en de BIS

303-19: De BIS, de CFR en het begin van de EU

303-20: De weg naar de Euro en de rol van de BIS

303-21: Structuur en werkwijze van de BIS

303-22: Bretton Woods: de conferentie

303-23: Bretton Woods: de afspraken

303-24: Kritiek op het systeem

303-25: Goud – een schitterende schaduw – deel 1

303-26: Goud – een schitterende schaduw – deel 2

303-27: De jacht op het contante geld deel 1: de aanval

303-28: De jacht op het contante geld deel 2: de burger

303-29: De jacht op het contante geld deel 3: de gevolgen

303-30: India, het ware verhaal

303-31: China, BRICS en de Nieuwe Zijderoute

303-32: Financiële ontwikkelingen in China

303-33: Bitcoin en de opmars van cryptovaluta

303-34: Belastingen en meer

303-35: Tot slot

Hoewel module 3.03A nog niet over astrologie gaat, kun je in de map Documenten in de digitale leeromgeving veel relevante horoscopen vinden die bij deze submodule passen, en in de volgende submodules aan bod zullen komen.


3.03 B: Psychologie in de wereld van het geld.

Lessen staan in module 832

 • 6 lessen Wat zeggen neurobiologie, neuropsychologie en neuro-economie over de rol van geld in ons leven? Van anticipatiecircuit naar silo-effect, hoe is de financiële wereld georganiseerd en hoe ziet het systeem er uit, en wat doet dat met de mensen die er in werken? De nieuwste inzichten op dit gebied zijn in deze lessen verwerkt. NB: dezelfde afweermechanismen die mensen hebben die binnen de financiële wereld werken, werken ook in ons als het gaat om de omgang met de echte kennis ten aanzien van de problemen.
 • 3 lessen Aanvullend: Wat doet angst met jou, mij en de maatschappij? (Dit was ook een onderdeel van module 3.02)
 • 1 les De implosie van vertrouwen in onze tijd.


3.03 C: Cycli.

Lessen staan in module 832

3 lessen over:

 • Wat zeggen niet-astrologische cycli over onze tijd?
 • Kunnen we verbanden zien met de astrologie?
 • Het bijzondere werk van cyclusonderzoeker Martin Armstrong. Een toelichting op zijn werk, toegespitst op enkele van zijn kritieke data, die nogal eens samenvallen met astrologische cycli, zonder dat Armstrong astrologie gebruikt.


3.03 D
De wereld van het geld astrologisch bekeken: Centrale banken, instellingen, goud, zilver, bitcoin en valuta

Oefeningen:

In submodule 3.03A heb je kennis gemaakt met verschillende financiële instellingen. In deze module gaan we een aantal belangrijke horoscopen daarvan analyseren. Je kunt er zelf mee beginnen in de vorm van een oefening. Kun je in de horoscopen terugvinden wat we in module 3.03A hebben gezien? Valt je nog iets op in deze horoscopen?

Als je dat zelf bekeken hebt, kun je daarna de lessen in de digitale leeromgeving van deze submodule bestuderen, en die vergelijken met je eigen bevindingen. In de lessen in de digitale leeromgeving krijg je aanwijzingen op basis van de praktijk, en staan we stil bij een aantal relevante zaken. Het is niet nodig om de horoscopen volledig te duiden.

We gaan kijken naar de horoscopen die te maken hebben met:

 • FED, BIS, IMF, Wereldbank, Bretton Woods, ECB, Euro, BRICS, Dollar, Goudhandel.


3.03 E
Beurzen, cycli en marktanalyse

Deze submodule bevat geen lessen in de digitale leeromgeving, wel horoscopen om te bestuderen, en de aangegeven literatuur geeft veel achtergronden.


3.03 F
Horoscopen van bedrijven en fusies

Ook hier weer veel literatuur om te bestuderen, plus een les over de astrologische aanpak van bedrijfshoroscopen: instrumenten en meningen.


NB: Voor een extra verdieping en perspectief verdient het aanbeveling om de module Tijdbeelden (geheel online in de digitale leeromgeving) rondom deze module te volgen. Tijdbeelden geeft een diepte-analyse van de langzame planeten in de tekens en de aspecten onderling, in relatie tot de geschiedenis.

NB: Voor de nieuwste ontwikkelingen zijn er belangrijke aanvullingen in de modules ‘Achtergronden van de huidige crisis’ en ‘Diepere dynamieken van onze tijd’.
NB: Artikelen uit niet-verkrijgbare Symbolons zullen beschikbaar worden gesteld.


Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat zes maanden tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.