Module Klimaat: feiten, modellen, meningsverschillen - wordt nog ingepland


Beschrijving

Module Klimaat:

feiten, modellen en meningsverschillen


NB: Deze module wordt nog ingepland; prijs wordt later bekendgemaakt


Warmer of kouder?

Hoewel het lijkt alsof vrijwel alle klimaatwetenschappers het eens zijn dat we richting een desastreuze opwarming van de aarde gaan als we niets aan de CO2 uitstoot doen, is er een aanzienlijke en groeiende groep wetenschappers die deze opvatting in twijfel trekt. Beide kanten onderbouwen hun mening met wetenschappelijk verkregen bewijzen, wat de verwarring alleen maar groter maakt. Daarom gaan we zo objectief mogelijk onderzoek en discussie bekijken.


Zicht op de discussie.

Er zijn veel psychologische dynamieken die maken dat een discussie kan haperen, zich kampen vormen, en niet naar kritiek wordt geluisterd. Groepsdenken en de zwijgspiraal laten dat zien, en helaas blijkt ook de klimaatdiscussie erdoor beïnvloed te worden. Het is dus van het allergrootste belang onbevooroordeeld te kijken naar klimaatmodellen en de vraag wat klimaat is. In deze module word je in een aantal lessen bijgespijkerd en leer je hoe de modellen in elkaar zitten, en wat critici zeggen, om objectief en positief kritisch te kunnen kijken naar alle standpunten en overtuigingen, zodat je beter in staat bent de berichten in de media te beoordelen en een eigen mening te vormen.


In de module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een beknopte introductie op klimaat: wat zijn straalstromen, El Nino, e.d. en wat hebben de golfstromen met ons klimaat te maken? Plus een compilatie van koude-records in 2018-2019, en kou-gerelateerde oogstproblemen, allemaal zaken die je niet in het nieuws hoort. Plus veel links naar sites met verantwoorde informatie.
  • Hoe zitten de klimaatmodellen waarop de opwarming van de aarde is gebaseerd in elkaar? Welke factoren zijn er wel en niet in opgenomen? Plus deskundigen over de metingen.
  • Onderzoek naar de relatie met CO2: voor- en tegenstanders van deze relatie.
  • Klimaatveranderingen in de geschiedenis.
  • Wel of geen invloed van de Zon: onverwachte invalshoeken en samenhangen.
  • Internationaal kritisch onderzoek naar de huidige stand van zaken.
  • Financiering van het klimaatonderzoek.
  • Interessante links voor verdere oriëntatie.


De module is helemaal online in de digitale leeromgeving en kan op elk gewenst moment gestart worden.


Verdere informatie:

Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat een maand tot je beschikking.