Symbolische psychologie 3e jaar: Projectie en synchroniciteit - start: september

€ 675,00

Beschrijving

3e jaar Symbolische Psychologie:
Projectie en Synchroniciteit


In dit derde jaar worden de basisbegrippen en de basisprincipes van de psychologie van Jung, zoals we die in het eerste jaar hebben geleerd, verder uitgewerkt en uitgediept en in perspectief gezet. We gaan in dit jaar zowel in op individuele projecties als op de rol van het individu in collectieve projecties en maatschappelijke opvattingen en stromingen.


Deel 1: Een verdere uitdieping van het projectiemechanisme van wieg tot graf.


Les 1: Associaties en projectie.

Associatie-lijst invullen waar we in les 6 (en indien daartoe aanleiding is ook al in eerdere lessen) uitgebreid op terugkomen om hem uit te diepen. Daarna verdieping van het thema projectie – deel 1


Les 2 tot en met 5: Projectie, achtergronden en verschijningsvormen.

In deze lessen diepen we het thema projectie aan alle kanten uit. Aan bod komen onder meer:

- participation mystique,

- inflatie,

- Ego-Zelf as,

- de psychische levenscyclus,

- stadia in het terugnemen van projectie (introjectie),

- projectiesymbolen in mythologie, oudheid en natuurvolkeren,

- projectie in samenhang met 'bezetenheid' en 'verlies van de ziel' en sjamanisme,

- demons en daimons,

- integratieprocessen,

- spiegelingsprocessen,

- uitdieping van het begrip collectief onbewuste,

- uitdieping van het thema individuatie.


Les 6: Associaties en eigen projecties.

Hoe kun je associaties en emoties gebruiken om inzicht te krijgen in jezelf? We gaan in deze les persoonlijke ervaringen van een aantal deelnemers uitwerken, zoals die zich voordoen tijdens de associaties in deze les.


Deel 2: Collectieve psychologische processen en dynamieken.


Les 7: Alchemie, overdracht en het verwantschapslibido.

Een heel belangrijke les om maatschappelijke processen in grotere collectieven te begrijpen, zoals spanningen binnen de EU e.d.


Les 8 en 9: Schuldgevoelens en het archetype van de zondebok vroeger en nu.

Het slachtoffer en het zwarts schaap. Zondebokken binnen de familie. Het messiascomplex. De rol van goed en kwaad. Terugkoppeling op voorgaande lessen.

In deze lessen staan we stil bij kenmerkende problemen waaraan vrijwel niemand in de westerse wereld ontsnapt, zonder te weten dat het een probleem is! Wat is de bron van schuldgevoelens? Wat doet schuldprojectie? Hoe kunnen we het probleem herkennen en aanpakken?


Les 10 en 11 Projectie in de geneeskunde als voorbeeld van collectieve projecties.

Inleiding op de rol van het archetype van de invalide en de rol van Eros. Projectie in de geneeskunde. De innerlijke 'psychopaat'. De relatie hiervan met voorgaande lessen.

Indringende lessen over een onderwerp dat lang taboe is geweest. Hoe herken je het zowel in je eigen omgeving als in de maatschappij? Hoe ga je er mee om?


Les 12: Synchroniciteit en de relatie tussen stof en geest.

Hoewel we in dit hele jaar waar mogelijk en nodig synchroniciteit al betrekken in de lessen, gaat deze les de diepte in en raken we aan de bijna metafysische kern van de psychologie van Jung.

Voor deze les is het prettig je geheugen nog even op te frissen door het boek 'Synchroniciteit' van Jung nog eens te lezen, inclusief mijn inleiding erop in de nieuwe uitgave ervan, en in het Verzameld Werk deel 2: 'Opmerkingen over Synchroniciteit'.


Lesdata zie:

https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/odrerir-data-en-tijden/


Lestijden:
10:30 – 13:30 uur, lesruimte open om 10:00 uur. In geval van lockdowns of aanverwante maatregelen worden de lessen online gegeven. Het is mogelijk om de klassikaal gegeven lessen tegelijkertijd online te volgen.